Tips & Advies

 

Veiligheid is ons vak!

De afgelopen 15 jaar zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met ervaren en gekwalificeerde instructeurs & adviseurs en diverse samenwerkingsverbanden met bedrijven op het gebied van veiligheid. Bij ons kunt u aankloppen voor alle veiligheidstrainingen op ieder niveau, advies m.b.t. wetgeving rond veiligheid, bedrijfshulpverlening, bedrijfsnoodplannen, veiligheidsmiddelen, veiligheidstrainingen aan boord van schepen, calamiteiten organisaties, omgaan gevaarlijke stoffen, brandmeldinstallaties, RI&E, Arbo-advies, vergunningen, omgaan met de pers enz..

Ook voor tips & advies in uw privé situatie mag u ons  altijd vrijblijvend benaderen!

Hier enkele handige tips:

 

DOWNLOAD DE HANDREIKING BEDRIJFSHULPVERLENING

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

EHBO APP red levens

De gratis EHBO App van het Rode Kruis is een waardevolle toevoeging in elke noodsituatie met directe en duidelijke instructies hoe te handelen.

Heimlich greep toepassen

Een korte en duidelijke uitleg hoe u de Heimlich greep toepast.

Basic Safety in actie

Deze video laat zien hoe Basic Safety medewerking verleend aan de open dag van Revalidatie Centrum Roessingh in Enschede

Basic Safety TIP

Zelf een voordelige en goede AED aanschaffen?

Indien u een AED wilt aanschaffen raadt Basic Safety u de webshop van AEDvoordelig.nl aan. Klik op de onderstaande knop om de webshop te bezoeken

Basic Safety TIP

Pleisterkaart

Beschadigingen aan de handen komt vaak voor. Om u te helpen bij het correct aanbrengen van pleisters bied Basic Safety u een uitgebreide pleisterkaart aan.

 

Download en print hier de pleisterkaart

Nederlandse Brandwonden Stichting

Hebt u al rookmelders?

Elke dag zijn er in Nederland gemiddeld 20 woningbranden. Elk jaar worden er in Nederland 1150 mensen behandeld aan brandwonden en meer dan 3000 aan een rookvergiftiging. Enkele tientallen overleven dit uiteindelijk niet. Van rook wordt u in de meeste gevallen niet wakker, u sterft in uw slaap. Een rookmelder geeft 100% overlevingskans! 75% van de woningen in Nederland heeft een of meer rookmelders…en jij?

Wat doe je als er brand uitbreekt? Doe hier de gratis test van Brandweer en Nederlandse Brandwonden Stichting.

Hoe snel vuur in huis om zich heen grijpt, begrijp je pas als je het met je eigen ogen gezien hebt. Daarom hebben we letterlijk een woning in brand gestoken. Dit om aan te tonen dat een klein brandje in een prullenmand binnen 3 minuten is uitgegroeid tot een dodelijke brand. In dit filmpje zie je hoe in een paar minuten de vlammen alles vernietigen en de giftige rook verstikkend voor ieder mens blijkt te zijn.

Hoe snel ontwikkeld een brand?

Kijk even naar het filmpje om te zien hoe snel een brand in een droge kerstboom zich ontwikkeld…

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Ondanks dat bedrijven dit steeds serieuzer nemen, heeft toch ongeveer de helft van de bedrijven in Nederland het nog niet goed voor elkaar, terwijl het wettelijk verplicht is.

En belangrijker: Je redt er levens mee! 

 

 

Wettelijk verplicht!

BHV zorgt ervoor dat er direct kan worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteit en beschermt werknemers en bezoekers van het bedrijf.  De Arbowet schrijft voor dat je een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van je bedrijf moet (laten) maken en aan de hand daarvan een aantal bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moet aanstellen binnen je bedrijf. Simpelweg omdat niet alle risico’s weg te nemen zijn. Dit geldt voor ieder bedrijf met minimaal één personeelslid.

‘Bij hartfalen moet je snel optreden. Je kunt niet wachten tot de ambulance er is.’

Je kan schade beperken

Een brand of andere calamiteit kun je niet volledig uitsluiten…Maar je kunt wel leren ermee om te gaan en zo de schade te beperken. Dat het echt werkt, weten we uit de praktijk. Recent is bij één van onze klanten de eigenaar zelf met hartfalen onderuitgegaan. Het ging hier over de eigenaar van een sportschool, niet alleen sportief maar ook nog eens een dertiger. Door adequaat handelen van de collega’s is hij er nog. Hij heeft nu een pacemaker.’

Je moet een leven willen leren redden!

BHV redt dus levens. Bij hartfalen moet je snel optreden! ‘Het duurt 10 tot 15 minuten voor de ambulance er is, maar er moet zo snel mogelijk – liefst binnen 3 minuten al – reanimatie worden toegepast en een AED (draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan resetten) worden gebruikt. Als je niet weet wat je moet doen, sta je met je handen in de lucht. Machteloos.’

Geen BHV’er? Stop maar!

Veel bedrijven hebben geen of te weinig BHV’ers. Veel cursisten vertellen tijdens een training dat ze de enige BHV’er van het bedrijf zijn. Dan vragen we vaak: dus het bedrijf ligt vandaag stil? Vaak komt dan de dooddoener: ach, bij ons gebeurt toch niets, wij lopen geen risico. Maar het kan overal gebeuren!  Die bewustwording is heel belangrijk. Eens is de eerste keer.

Onbewust onbekwaam

Veel ondernemers en werknemers zijn onbewust onbekwaam. Een brandblusser? Geen idee of we hem hebben, horen we vaak. Of hoe hij gebruikt moet worden. Terwijl je daarmee kunt voorkomen dat je volledige bedrijf in rook opgaat. Het vergt alleen een goede voorbereiding.’

Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is het bewust worden van de risico’s. Als je tien werknemers van hetzelfde bedrijf vraagt: waar denk jij dat het grootste risico ligt? Dan krijg je vaak vijf of zes verschillende antwoorden. De risico’s van een situatie inschatten is dan ook het belangrijkste onderdeel van BHV. Als er een brandje uitbreekt in de omgeving, vraagt de BHV’er zich af: Wat staat precies in brand? Wat is het risico? Hoe snel kunnen we het gebouw ontruimen? Vervolgens kan hij of zij gericht gaan handelen.’

‘Een brandblusser? Geen idee of we hem hebben….‘

Weet wat te doen

Je moet BHV niet zien als een last, maar als een lust. Het is geen noodzakelijk kwaad. Als je letterlijk leert levens te redden is dat juist heel fijn. Zorg dat je kunt helpen. Het is prettig voor jezelf en de mensen om je heen.’

 7 BHV-Tips van Basic Safety

Tip 1 Maak je bewust van de risico’s om je heen
Tip 2 Ken de inhoud van de verbandtrommel
Tip 3 Weet waar blusapparaten hangen
Tip 4 Ken de weg naar de nooduitgang en zorg dat die vrij is
Tip 5 Leer ziektebeelden herkennen
Tip 6 Deel je zorgen over veiligheid met collega’s
Tip 7 Maak van BHV een lust in plaats van een last

 

Hoeveel BHV’ers nodig?

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV’ers) binnen een bedrijf hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt vastgesteld hoeveel BHV’ers een bedrijf nodig heeft. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn, omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is. Werknemers dienen een BHV-cursus te volgen om BHV’er te worden.

Hoe werkt een BHV-cursus?

Medewerkers leren tijdens een BHV-cursus om een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren. Een BHV Basisopleiding in combinatie met een e-learning module, één praktijkdag. Een cursus BHV Herhaling duurt een halve dag.

Let op: EHBO is geen BHV

Een medewerker met alleen een EHBO-diploma is geen BHV’er. Op het gebied van evacuatie en brandbestrijding moet die medewerker ook precies weten wat te doen. Daarvoor is een BHV-cursus vereist.

IEDEREEN AAN DE ROOKMELDERS

13 juli 2022

In 2003 werd het verplicht voor nieuw te bouwen woonfuncties om deze te voorzien van rookmelders conform NEN 2555. Het heeft lang geduurd voordat de bestaande woonfuncties van voor 2003 de verplichting van rookmelders kregen, maar nu is het dan zover. Vanaf 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht voor alle woonfuncties. Er zijn de laatste tijd al best wat artikelen geschreven over dit onderwerp, maar volgens Marc Rijs kan dit onderwerp niet genoeg aandacht kan krijgen.

Bijna iedereen is zich er wel van bewust dat rookmelders levens kunnen redden bij een brand. De meeste slachtoffers bij een brand zijn te betreuren bij woningbranden en vooral door het inademen van rook als we liggen te slapen. Dit komt doordat we tijdens onze slaap niets ruiken, proeven en ons gehoor een stuk minder is. Rookmelders kunnen het waarnemen van een brand van ons overnemen en ons door middel van een sirene waarschuwen. Een beginnende brand kan zich binnen enkele minuten ontwikkelen tot een uitslaande brand, en daarom kan tijd de levensredder zijn.

De overheid had de intentie om de verplichting van rookmelders in bestaande bouw op te nemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Aangezien de invoering ervan al een aantal keren is uitgesteld en het nog maar de vraag is of het per 1 januari 2023 echt gaat lukken, is het nu reeds opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Er is namelijk een 6e lid toegevoegd aan artikel 6.21:

Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan de NEN-EN 14604. Deze eis is niet van toepassing tot 1 juli 2022”.

Welke melders moeten we dan toepassen?

De rookmelders die we voor woonfuncties moeten gebruiken, voldoen allemaal aan NEN-EN 14604 en zijn voorzien van een CE-markering. Voor woonfuncties vanaf 2003 stelt NEN 2555 hier bovenop nog enkele andere aanvullende eisen. Zo dient een rookmelder aangesloten te zijn op de 230 Volt voorziening van de woning, van een back-up batterij voorzien te zijn, met elkaar gekoppeld te kunnen worden om ervoor te zorgen dat in het hele huis het geluidsniveau voldoende is, en dient de melder een optische rookmelder te zijn.

Deze extra eisen gelden dus niet voor rookmelders die per 1 juli verplicht worden in de bestaande bouw. Dit introduceert echter een nieuw probleem, namelijk het gebruik van ionisatie rookmelders. Deze voldoen aan NEN-EN 14604 en mogen dus gewoon worden toegepast. Met als gevolg dat wanneer de melders vervangen worden er een milieuprobleem kan ontstaan, als deze melders in de restafvalstroom terecht gaan komen. Ook het koppelen van de melders is niet verplicht, maar wel een aanrader. Zeker in grotere woningen, omdat je anders het alarmsignaal niet overal kunt horen.

Behalve rookmelders zijn er ook andere soorten melders op de markt. Deze kun je als aanvulling op de verplichte rookmelders natuurlijk altijd gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koolmonoxidemelder die je bij je cv-installatie of ander verbrandingstoestel kunt ophangen. Mocht er door een defect aan zo’n toestel koolmonoxide vrijkomen, dan merk je daar helemaal niets van, maar koolmonoxide is erg gevaarlijk. Verder kun je ook hittemelders krijgen die je kunt toepassen waar rookmelders onnodige meldingen geven, zoals in de keuken of in de garage.

 

Projectierichtlijnen

Het projecteren van rookmelders voor de bestaande bouw, zoals in lid 6 van het Bouwbesluit staat, wijkt af van de projectie-eis beschreven in lid 1 van artikel 6.21. Lid 6 schrijft voor dat minimaal op iedere bouwlaag een rookmelder geplaatst moet worden, ook als je maar een éénkamerwoning hebt en je verblijfsruimte direct grenst aan de uitgang van de woning. Verder moet een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van de verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie voorzien zijn van een rookmelder. Stel dat je vanuit je slaapkamer via de trap naar de voordeur moet vluchten, dan moet erboven in de trappenhal een rookmelder geplaatst worden.De slaapkamer is de verblijfsruimte en de trappenhal is de besloten ruimte waardoor de vluchtroute voert.

 

Bij het plaatsen van rookmelders moeten we op een aantal zaken letten die de goede werking van de rookmelder kunnen beïnvloeden:

  • Plaats een rookmelder bij voorkeur midden in de ruimte aan het plafond. Rook stijgt op en zal zich verzamelen tegen het plafond. Een melder tegen de muur zal minder snel reageren en wordt door de meeste leveranciers daarom afgeraden.
  • Plaats de melder in een trappenhal helemaal bovenin. Doe dit op een veilige plek, zover mogelijk van de trap, zodat je bij het plaatsen, testen of vervangen van de melder niet van de trap kunt vallen.
  • Blijf minimaal 50 cm van de muur. De hoek tussen de muur en het plafond is een dode hoek voor rook en zorgt ervoor dat de rook de melder niet of te laat zal bereiken.
  • Plaats de melder zover mogelijk af van lichtarmaturen of andere objecten aan het plafond. Deze objecten zorgen er ook voor dat de rook de melder niet of nauwelijks zal bereiken.
  • Houd zoveel mogelijk afstand van badkamers en keukens om te voorkomen dat de rookmelder onnodig afgaat.

Onderhoud aan de rookmelders

Zoals iedere installatie of apparaat hebben ook rookmelders onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat ze werken als dat nodig is. Het is dus van belang om ze regelmatig te testen en op tijd de batterijen te vervangen.

Je kunt voor de bestaande bouw rookmelders krijgen op gewone batterijen of met lithium batterijen. Gebruik je rookmelders met gewone batterijen die 1 à 2 jaar meegaan, dan moet je vaak batterijen vervangen. De melder geeft met een pieptoon aan dat de batterijen leeg zijn en doet dat meestal in de nacht, als de temperatuur in de woning lager wordt. De melders met lithium batterijen gaan 10 jaar mee. Deze batterijen kun je meestal niet vervangen en dus dien je in dat geval de melder te vervangen.

Volgens NEN-EN 14604, waar alle rookmelders voor woonfuncties aan moeten voldoen, dienen rookmelders na 10 jaar vervangen te worden. Ze zijn dan dusdanig vervuild door stof dat de goede werking niet meer kan worden gegarandeerd.

Basic Safety TIP: hang in elke ruimte in je huis (behalve de badkamer) een rook melder op!

Advies nodig, neem vrijblijvend contact op!

TEKEN, HOE VERWIJDER JE ZE VEILIG?

TEKEN…het krioelt er weer van brrr… maar hoe verwijder je nou veilig een teek?

• Haal een teek zo snel mogelijk weg! Het liefst binnen 6 uur maar in ieder geval binnen 24 uur. Hoe langer de teek in je huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.
• Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen vóórdat u de teek verwijdert.
• Pak de teek met een puntig pincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en trek hem er rustig uit. Als een stukje van de kop in de huid achterblijft is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter. Ontsmet hierna het beetwondje. Gebruikt u een andere tekenverwijderaar? Volg dan de gebruiksaanwijzing.
• Noteer wanneer en waar op de huid u gebeten bent. Houd tot drie maanden na de tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van verkleuring van de huid of klachten die passen bij de ziekte van Lyme.

Advies nodig, neem vrijblijvend contact op!
Tip: bij een noodsituatie bel je 112. Dan kan nu sneller en beter (zie filmpje)